راهنمای سرمایه‌گذاران

ثبت نام در سامانه آتی‌کراد
به بخش ثبت نام در بالای صفحه رفته و در سامانه ثبت نام نمائید. توجه نمائید که به منظور استفاده از سامانه و درخواست تأمین مالی بایستی قوانین و مقررات و بـیـانــیــه هــشدار ریـسک سکــوی آتی کــراد را مطالعه نموده و آن ها را بپذیرید. لازم به ذکر است برای سرمایه‌گذاری از طریق آتی‌کراد لازم است اطلاعات شما در سامانه سجام ثبت شده باشد.
انـتــخاب طــرح مــورد نــظر سرمایه‌گذاری
جزئیـات طرح های باز، بر روی وبسایــت سکـــو منتشر می شود. با بررسی مشخصات، ریسک ها، میزان بازدهی، مدت زمان مشارکت و ... طرح مورد نظر خود برای سرمایه‌گذاری را انتخاب نمائید.
سرمایه‌گذاری در طرح
در این مرحـله به میـزان سرمــایــه هــدف خود، مبلغ مورد نیاز را واریز و فرایند را تکمیل نمائید.
دریافت گواهی شراکـت در طــرح
شرکت فرابورس پس از پایان دوره سرمایه‌گذاری طــرح و جــمــع آوری وجــوه، اقـدام به صــدور گــواهی شراکــت به هـمـراه بـارکــد دو بـعـدی نمــوده کــه امــکــان مــشاهـده و دریـافـت آن در صفحه شخصی سرمایه‌گذاران وجود خواهد داشت.
پیگیری سرمایه‌گذاری
در طـول مــدت اجرای طـرح شمـا می توانـیـد با مراجعه به صفحه شخصی خود، گزارش های پـیـشرفـت دوره ای طــرح را ملاحـظــه و بـررسی نمائید. همچنین در هر زمان می توانید ارزش سرمایه، زمـان بازگـشت و مـیـزان سود خود را مشاهده نمائید. لازم به ذکر است سودهای مشارکت دوره ای از طریق سامانه به مشارکت کنندگان پرداخت خواهد گردید.
تسویه وجوه و بازپرداخت اصــل سرمایه
پس از تکمیل دوره اجرای طرح، مطابق زمانبندی اعــلامی مــجــر ی طــــر ح، اصـل وجه پرداخــتـی بــه سرمایه‌گذار بازپرداخت می گردد.
پایان

لطفا وجه مورد نظر را برای سرمایه‌گذاری‌های بالای ۵۰۰ میلیون ریال لطفا به شماره حساب زیر واریز نمایید و فیش واریزی خود را در پنل بارگذاری نماببد.
شماره حساب: 280 110 1021 5520 1
شماره شبا: IR 930570028011010215520001
بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)